...altyd nijsgjirrich!

Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden: der efkes op út, wy bringe jo!

De inwoners van de Trynwâlden wordt sinds de oprichting van MVT weer een stuk extra mobiliteit geboden. Of het nu gaat om individueel vervoer of het in klein groepsverband maken van een uitstapje: vervoer hoeft dankzij stichting MVT geen probleem meer te zijn.

Meer info zie onderstaande PDF

Informatie over het Maatschapelijk Vervoer Trynwâlden (PDF)
0 van 0