...altyd nijsgjirrich!

De Omloop van de Trynwâlden

Het bestuur van de Stichting Wielerpromotie Trynwâlden laat het volgende weten:

Al onze levens worden beïnvloed door de maatregelen, die de overheid genomen heeft om de gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.
De maatregelen beïnvloeden ook de organisatie van onze lokale wielerronde “De Omloop van Trynwâlden”.
Als bestuur hebben wij daardoor het moeilijke besluit moeten nemen om de wielerronde, dit jaar niet te organiseren.

De onderliggende motivatie van dit besluit is als volgt:
Het is onzeker of het samenzijn van meerdere personen in september weer is toegestaan, maar we willen als organisatie ons maatschappelijk verantwoord opstellen en elk potentieel risico vermijden voor de sporters, vrijwilligers en toeschouwers;
Zonder de financiële bijdragen van onze sponsoren is dit evenement niet te organiseren.
Aangezien onze sponsoren zich veelal in branches bevinden, die nu getroffen zijn door de overheidsmaatregelen, willen we geen extra financiële belasting veroorzaken voor onze sponsoren; Om het evenement te kunnen organiseren moeten we vanaf eind mei financiële verplichtingen aangaan voor inzet van diverse personen en materieel.
Als organisatie kunnen we dit risico niet dragen in het geval van latere afgelasting.

Het is voor ons allemaal teleurstellend, dat we het evenement dit jaar niet kunnen organiseren, maar gebaseerd op bovenstaande argumenten denken we, dat het de enige juiste keuze is. We vertrouwen er op, dat we bij de toekomstige evenementen wel weer een beroep op een ieder kunnen doen, zodat we samen, verantwoord en gezond kunnen genieten van de wielersport.

Blijf gezond allemaal.

Namens het bestuur van Stichting Wielerpromotie Trynwâlden
www.omlooptrynwalden.nl

Valentijn Hoogland
Kees de Vries
Broer Jullens
Johannes Veenstra
Rienk de Roos
Chris Bil
Baukje de Vries