...altyd nijsgjirrich!

Kunst in de Trynwâlden: BERGING STANIA, rozetankers (drieluik a)

Stania State,Rijksmonumentencomplex 519579 aan de Rengersweg 98, is een van de meest compleet bewaard gebleven buitens van Friesland. De state en de parkaanleg met diverse sierobjecten en bijgebouwen vormen als ontwerp een eenheid waarin natuur, cultuur en historie harmonisch samenkomen.

Noordoostelijk van het hoofdgebouw staat een rechthoekige berging uit 1874. De berging met prachtige versieringen is ontworpen door timmerman Lolke Dirks Doornik (1829-1911). De voor- en achtergevel hebben links en rechts een ijzeren rozetanker of muurrozet, de zijgevel met twee houten kruisvensters heeft er acht en de blinde zijgevel heeft er zeven op regelmatige afstand. Rozetten zijn ronde, gestileerde, bloemvormige, regelmatig om een middelpunt gerangschikte versieringen, die aan rozen doen denken.

(Foto’s Gerhild van Rooij, zijgevel, band- en kruisversiering en rozetankers)

0 van 0