...altyd nijsgjirrich!

Kunst in de Trynwâlden: BERGING STANIA STATE, ajourwerk (drieluik c)

De berging van Stania State Rengersweg 98 heeft naast rozetankers, kruis- en bandversieringen meer sierelementen. Boven de paneeldeur in de voorgevel en de dubbele deuren in de achtergevel is er siermetselwerk onder de toog. In beide gevels is er een stalraam met witte bloembladvormige tracering.

De geveltopbeschieting voor en achter is voorzien van ajour of opengewerkte houten windveren die als kantwerk afsteken tegen de rode bakstenen. Een op de top staat een groen-wit geschilderde houten naald, geschraagd door twee witte voluten of krulvormige sier-elementen. Op de daklijstuiteinden staat ook een wit voluutmotief. Aan de zijgevels werpen donkergroene dakranden met accolademotief prachtige schaduwen op de gevel.

(Foto’s Gerhild van Rooij: Berging met stalraam in geveltop en ajour; voluut, naald en accoladevormige dakrand)

0 van 0