...altyd nijsgjirrich!

Kerstdiner bij v.d. Valk voor ouderen op 12 december 2023

Nationaal Ouderenfonds schuift ouderen aan bij kerstdiners door heel Nederland

In elke straat in Nederland woont wel een oudere die zich eenzaam voelt. Zeker met Kerst. Hun
wereld is kleiner door het verlies van een partner of omdat ze minder makkelijk op pad kunnen.
Daarom organiseert het Nationaal Ouderenfonds, in samenwerking met Van der Valk en honderden

vrijwilligers, door het hele land kerstdiners waar ouderen kunnen aanschuiven.

Maar liefst 5.000 ouderen vinden hier gezelligheid, heerlijk eten aan een feestelijke tafel en een warm welkom. Ook in

Noord Fryslân wordt een kerstdiner georganiseerd. Het diner wordt gehouden in het Van der Valk
Hotel Hardegarijp op 12 december van 18.00 – 21.00 uur..
Aanschuiven voor meer contact
De kerstdiners zijn bedoeld om ouderen samen te brengen tijdens de feestdagen. Daarnaast kunnen
ouderen tijdens de diners in contact komen met mensen uit de buurt, zodat zij ook na de feestdagen
meer aanspraak hebben. Het Ouderenfonds draagt hiermee bij aan de vergroting van de sociale

wereld van ouderen om zo eenzaamheid te voorkomen.

Opgave via de seniorenorganisatie Trynwâlderein: Jildert Andringa 06 8297 4488; Pheunia van
Berooyen 058 256 2127 en Jan Kloosterman 06 2244 5634