18.00 Mûnein/Readtsjerk

Op tongersdei 14 april om 18. oere by de dyk sette.