10.00 Mûnein/Readtsjerk

Basiskoalle it Kruirêd hellet it âld papier op op sneon 18 febrewaris. It papier foar 10.00 by de dyk sette. Earst folgjende aksje is op sneon 18 maart.