Gytsjerk

Zo  maakt  de  braderie  plaats  voor  het  event  GYTSJERK  CULINAIR!  In  de  feesttent  staan  vanaf
16.00 uur ondernemers uit Gytsjerk klaar om jullie te laten zien wat zij aan hapjes en drankjes in
de aanbieding hebben. Bijna alle ondernemers uit Gytsjerk die actief zijn op het gebied van eten
en drinken (in de breedste zin van het woord) zijn aanwezig. Op een sfeervol culinair plein in de
tent zijn bij iedere deelnemer allerlei lekkernijen verkrijgbaar, dus kom gezellig langs om te proe-
ven wat onze lokale ondernemers u allemaal kunnen voorschotelen.
MEER INFORMATIE HIER.
Gelijktijdig is er voor de basisschoolkinderen de ROMMELMARKT. Als vanouds kunnen de kinde-
ren rondom de tent spulletjes verkopen. Alvast goeie handel toegewenst! Ook is stichting SWIM
weer  aanwezig  met  boekenverkoop.  Met  het  inzamelen  van  geld  en  de  inzet  van  vrijwilligers
spant SWIM zich in om het zwembad in ons mooie dorp open te houden. De muziek wordt deze
dag verzorgd door zangers GAATZE en LYTSE HILLE.