va 17:00 Gytsjerk

Vuistregels  om  het  inzamelen  zo  eenvoudig  mogelijk  te  maken:  bundel  het
papier, doe het in dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat.
Tempex of ander plastic materialen worden niet meegenomen!
Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaatsen bij-
eenzetten?
Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit be-
spaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.
Bij slecht weer vragen wij u het papier niet eerder dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat papier is moeilijk te ver-
plaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit
maakt het voor de papierinzamelaars makkelijker. Zet het papier niet achter geparkeerde auto’s.