19:00 Mûnein/Readtsjerk

Volleybaltoernoai op it feestterrein.
Opjefte by Anita Reintjes fia mail anitareintjes@hotmail.com.
Oanslutend yn it Mounehoekje de bekendmaking fan ‘e finale.