20:00 Mûnein/Readtsjerk

Yn kafee it Mounehoekje spilet tonielgroep It Nije Doarp it stik “Kluchten & Kueren” op:
freed 1 febrewaris om 20:00 oere, seal iepen om 19.00 oere

sneon 2 febrewaris om 20:00 oere, seal iepen om 19:00 oere

snein 10 febrewaris om 14:00 oere, seal iepen om 13:00 oere.