Mûnein/Readtsjerk

Beste dorpsgenoten, inwoners van de Trynwâlden,

In het weekend van 23 t/m 26 mei 2019 is het feest in Mûnein en Readtsjerk. We hebben vele activiteiten, zoals het volleybaltoernooi op de donderdagavond, Partyband Sunshine op de vrijdagavond, spelletjes op de zaterdag onder begeleiding van Defensie, met aansluitend het Avond Matinee op de zaterdag en een tentdienst in samenwerking met de Bazuin op zondag.

Wil je mee doen met het volleybaltoernooi? Geef je dan, in teams van 6, op bij feestcommissiemuneinreadtsjerk@outlook.com

Check onze website op Facebook voor meer informatie over het programma. Er staat ook een winactie gepland.

Daarnaast de oproep om, net als vorig jaar, ook dit jaar de straten weer leuk te versieren!

Wij hebben er veel zin in! Tot ziens op het feestterrein aan de Klaas Rienewerfstrjitte in Mûnein!

Feestcommissie Mûnein en Readtsjerk.

Doarpsfeest 2019