19.30 Oentsjerk
In de Trynwalden is men met een aantal partijen o.a Zonnebloem, kerk, vrouwen van nu, aanpak eenzaamheid en KEaRN om de tafel geweest.  Hier hebben ze met de studenten van de NHL opgehaald welke vrijwillige inzet (groep en individueel) er is voor inwoners in de Trynwalden. En dat mag gezegd worden dat is best veel! Uit deze bijeenkomst zijn ook een aantal ideeën en wensen gekomen namelijk;
  • Laagdrempelig vraag en aanbod van inwoners verbinden inzichtelijk maken wat er is in de Trynwalden 
  • Wandelmaatjes die fysiek rolstoel kunnen duwen en eventueel opzetten wandelgroep voor minder mobiele inwoners
  • Hulp vragen en mondiger worden hoe doe je dat 
De initiatief nemers willen hier graag op doordenken en doen en nodigen je uit voor een denktank sessie;

Woensdag 26 juni om 19.30 uur- 21.30 uur in buurthuis BOB Wynzerdyk 3, 9062 GP Oentsjerk 

Deze bijeenkomst wordt ingezet om invalshoeken te verzamelen waardoor de initiatief nemers input krijgen om hun idee verder te ontwikkelen. Wil je mee denken of doen bij één van de onderwerpen of weet jij inwoners die ervaringsdeskundig zijn op dit gebied van harte welkom. #samenzijnwemeer

Als je wilt komen graag even een reactie naar  frouwina.van.dekken@kearn.nl.