15.00 - 16.15 uur Oentsjerk

Kleinschalig en beschut wonen voor ouderen in Oentsjerk

Maandag 7 december a.s. houdt kleinschalige woonzorgvoorziening Fidesta Noflik Wenje in Oentsjerk een informatiebijeenkomst. Iedereen is welkom! Naast de bestaande appartementen krijgt Fidesta Noflik Wenje er in januari 2021 drie nieuwe appartementen bij. Ouderen kunnen in Fidesta Noflik Wenje terecht voor wonen met zorg, tijdelijk verblijf met zorg en dagbesteding.

Datum/tijd/plaats
Datum: maandag 7 december a.s.
Tijd: 15.00 – tot ca 16.15 uur
Plaats: MFC Heemstra State (Frisiastate 23, Oentsjerk)
Graag vooraf aanmelden (ook voor het maken van een afspraak voor een ander moment) via: (058) 202 30 64 / info@fidesta-noflikwenje.nl. Irene van Dellen, de zorgondernemer gaat graag met u in gesprek en vertelt u over de mogelijkheden.

Behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn
Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig. Maar soms gaat het thuis niet meer en voelen ze zich er niet meer prettig en veilig. Ze gaan bijvoorbeeld geestelijk en/of lichamelijk achteruit, ze vereenzamen en ze hebben zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Voor een partner of andere mantelzorgers kan dit te zwaar worden. Vaak zijn deze ouderen nog te goed voor een verpleeghuis. In dat geval is wonen in Fidesta Noflik Wenje een uitkomst. De oudere woont zelfstandig in een eigen appartement, houdt de eigen regie, maar wel in een beschutte woonomgeving waar 24-uurs toezicht is. Hij of zij krijgt de lichte tot matige zorg en aandacht die nodig is. De meeste appartementen zijn ook geschikt voor echtparen, waarvan er één zorg nodig heeft.

Over Fidesta
Fidesta Noflik Wenje is onderdeel van de franchiseformule Fidesta Zorg Franchise. Een Fidesta huis wordt gerund door zelfstandige zorgondernemers. Fidesta is volop in ontwikkeling en werkt er naartoe om in het hele land Fidesta huizen te realiseren. Fidesta heeft acht Fidesta huizen, nummer 9 en 10 worden in 2021 geopend. Website: www.fidestazorg.nl

Info