19.30 uur Gytsjerk

Oproeping jaarvergadering (met statutenwijziging)

Hierbij worden leden van de Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk opgeroepen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 6 oktober 2021, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.

Vanwege de coronamaatregelen wordt u gevraagd zich van te voren schriftelijk uiterlijk dinsdag 5 oktober a.s. aan te melden via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of door een briefje op het contactadres Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk (brievenbus aan de straat).

In de vergadering zal een wijziging van de statuten worden voorgesteld.  Het voorstel zal  uiterlijk op donderdag 30 september a.s. ter inzage worden gelegd in Doarpshûs De Bân en digitaal beschikbaar worden gesteld op deze website. Ook kan dit voorstel op verzoek worden toegezonden. Een verzoek daartoe kan worden gericht aan bovenstaand contact(email)adres.

Advertentie