15:30 Ryptsjerk

Tytsjerksteradiel een fijne plek voor iedereen: inclusief wonen, werken, sporten en leren.

Lees de bijgaande flyer om bij de startbijeenkomst te zijn en mee te denken.

 

Tytsjerksteradiel ynclusief!