...altyd nijsgjirrich!

Inwoners van Mûnein willen basisschool behouden en ondersteunen

In de Trynwalden staan bij een aantal scholen lokalen leeg. Met name in de grote dorpen Gytsjerk en Oentsjerk gaan steeds minder kinderen naar de basisschool.

Voor de besturen van de openbare en bijzondere scholen is deze situatie onwenselijk. Samen met het gemeentebestuur en de inwoners, ouders, onderwijzend personeel , kinderopvang en dorpsbelangen proberen ze hiervoor oplossingen te bedenken.

Dorpsbelang Mûnein/Readtsjerk heeft van meet af aan gepleit voor een peiling onder alle inwoners van de Trynwâlden. Op basis van de uitkomsten kunnen dan standpunten worden bepaald.
De peiling heeft plaatsgevonden en u hebt de vragen in kunnen vullen. Heel veel mensen hebben de peiling ingevuld. Daarvoor onze hartelijke dank.
Ook de resultaten zijn voor het bestuur van ons dorpsbelang helder:

  • Voor de leefbaarheid van ons dorp moet de school bestaan blijven (meer dan 90% vindt dat)
  • Ouders kiezen een school op basis van onderwijskwaliteit en slechts voor 7,2% op basis van identiteit(openbaar of bijzonder).
  • Inwoners uit Mûnein willen de instandhouding van de school financieel (16%) en door het verrichten van werkzaamheden (50%) ondersteunen.
  • Er is weinig draagvlak voor één grote basisschool in de Trynwâlden

Verder wijst de peiling uit, dat de inwoners van Gytsjerk en Oentsjerk ieder één basisschool willen hebben, waar kinderen van alle gezindten (openbaar en bijzonder) welkom zijn.

We gaan nu met zijn allen in de Trynwâlden aan de slag om de schoolbesturen te overtuigen de resultaten van de peiling te respecteren.

Doede Santema voorzitter dorpsbelang Mûnein/Readtsjerk