...altyd nijsgjirrich!

Jan Oostenbrug Ridder Oranje-Nassau

Jan Oostenburg uit Gytsjerk is vanmorgen in het Scheepvaartmuseum te Sneek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel. De onderscheiding is hem toegekend voor het volgende:

  • Van 2002-2014 was Oostenbrug ijsmeester van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden.
  • Tussen 1994-2003 bestuurslid en voorzitter van het Gewest Friesland van de KNSB.
  • Van 1972-heden is hij voorzitter van de ijsclub Oudkerk.
  • Van 1995-heden nazorger bij de Fûgelwacht Trynwalden.
  • Vanaf 2007 tot 2015 voorzitter en ijsmeester van de Friesche IJsbond.

 

0 van 0