...altyd nijsgjirrich!

Geld voor proef met zorgcoach Trynwâlden

De 2800 huishoudens in de Trynwâlden kunnen vanaf januari een beroep doen op een zorgcoach. Deze onafhankelijke kracht wijst de weg in moeilijke zorgsituaties, en begeleidt bij het zoeken naar de beste vorm van zorg.

Het experiment is mogelijk door een subsidie van € 14.500 uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Zes betrokken burgers uit de Trynwâlden bogen zich over de grote veranderingen in de zorg en de ingewikkelde wetgeving, nu sinds dit jaar de gemeenten veel verantwoordelijkheden hebben overgenomen van het rijk. De groep bestaat uit de artsen Marten Reitsma en Ank Schepp-Beelen, apotheker Japik Riemersma, zorgadviseur Han Westerhof, econoom Axel Wallenburg en financieel adviseur Paul Palmboom.

Nieuwe denkwijze

Zij zijn niet ontevreden over de bestaande zorgverlening in Gytsjerk, Oentsjerk, Ryptsjerk, Mûnein, Aldtsjerk, Readtsjerk en Wyns. Toch bepleiten ze nieuwe denk- en werkwijzen bij de vele veranderingen die al zijn ingevoerd en nog komen.

Met de Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden willen zij de 6640 inwoners van het gebied bijstaan die in een lastige structurele zorgsituatie verkeren. Begeleiding bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook met aandoeningen en beperkingen, wat veel Trynwâldsters graag willen. Maar ook als dit onvermijdelijk is omdat verzorgingstehuizen worden gesloten.

Als verzorging thuis, ook met intensieve begeleiding, niet meer mogelijk is en langdurige opname volgt, wil de groep dit stimuleren met kleinschalige voorzieningen in de eigen omgeving.

Onafhankelijke zorgcoach

Hiertoe zette de coöperatie als eerste het project Tirza op, dat de aanstelling van een onafhankelijke zorgcoach beoogt. Dit in goed overleg met het gemeentelijke dorpenteam en dorpsbelangen, de gemeente Tytsjerksteradiel, zorgverzekeraar De Friesland en andere betrokken organisaties.

Het dorpenteam is het eerste aanspreekpunt, en kan in moeilijke gevallen verwijzen naar de zorgcoach. Deze is beschikbaar voor oriënterende en specifieke vragen, en zo nodig begeleiding van de inwoners. Ook kan de coach een bemiddelende rol spelen bij verschillen van inzicht tussen het dorpenteam en een inwoner, of tussen het dorpenteam en de gemeente.

Groot draagvlak

Het draagvlak voor het initiatief blijkt groot, zowel onder de burgers als instanties. Er ligt een positief ambtelijk advies voor gemeentelijke subsidie, de dorpsbelangen hebben een jaarlijkse bijdrage toegezegd, en fondsen en stichtingen worden voor verdere steun benaderd.

Organisaties voor thuiszorg reageren nog terughoudend. Medewerkers van de thuiszorg tonen zich evenwel enthousiast, omdat de nieuwe aanpak voor meer werk zorgt.

Met Tirza speelt de coöperatie in op een vernieuwde zorg. Dichtbij en kleinschalig in plaats van ver weg en institutioneel, van aanbod door verzorgings- en verpleeghuizen naar vraag vanuit de cliënt. Met eigen regie en kracht in plaats van sturing door de overheid willen de initiatiefnemers de zorgbehoevende mens weer centraal stellen.

 

 

 

0 van 0