...altyd nijsgjirrich!

Nieuwjaarsduik

Bij café Moarkswal in Aldtsjerk was weer de traditionele Nieuwjaarsduik.

Ongeveer 30 jongens en meiden plonsden om even na drie uur in het koude water. Gezegd moet worden dat het vandaag ideale weersomstandigheden waren en toch was het water erg koud aldus Anouk, één van de jongste deelneemsters.  Ruim van te voren staan de deelnemers in de deuropening, de plaats te verkennen. Daar waar straks de frisse duik genomen moet worden. Dan is het moment daar! Met trommelaar Ate en trompettist Leonard voorop, kiest men positie om te springen. Na de plons in het koude water is het zaak om zo snel mogelijk weer op de wal te klauteren. Bibber, bibber. Na de Nieuwjaarsduik wachtte er in het café voor een ieder een heerlijke kop  snert!

Nanne Nicolai