...altyd nijsgjirrich!

Tweede AED Ryptsjerk in bedrijf gesteld

Op zaterdag 9 januari is de tweede AED in Ryptsjerk in bedrijf gesteld door sponsoren en de coördinator van de AED in Ryptsjerk.

Ryptsjerk heeft nu een ook een AED bij doarpshûs de Einekoer. Voorzitter van het dorpsbelang Gerrit Haakma legde kort uit hoe de tweede AED een feit werd. Er hing reeds een AED bij het voetbalveld en met een flinke sponsoring van ondernemer Gerard v/d Veen (Albert Heijn Hurdegaryp) en  bijdragen van het dorpshuis en het dorpsbelang was ook deze tweede AED mogelijk.  Vrijwilligers Harry v/d Zee en Tjalling van Slooten waren verantwoordelijk voor de plaatsing van de kast en de stroomvoorziening bij het doarpshûs. Gerrit Haakma bedankte de sponsoren en vroeg aan Gerard v/d Veen en Rienk van Gorkum (doarphûs de Einekoer) de AED en de hulpstukken aan Geert Postma van Doarpsbelang te overhandigen. Hij coördineert in Ryptsjerk alles rond de AED zoals o.a. het onderhoud en de reanimatiecursussen. Bij de overhandig werd door Rienk van Gorkum de wens uitgesproken nooit van de AED gebruik te mogen maken. Vervolgens werd de AED in bedrijf gesteld.

0 van 0