...altyd nijsgjirrich!

Veegmachine en sneeuwblazer voor Aldtsjerkster IJsclub

Met splinternieuw materieel kan IJsclub Oudkerk weer jarenlang vooruit.

De sneeuwblazer, die aangeschaft is van de giften die de vereniging ontving bij het 150-jarig jubileum in 2015,  zal worden ingezet op de ijsbanen van de IJsclub en op de Murk voor de doorgaande route naar Leeuwarden en Dokkum. Bovendien heeft De Koninklijke Vereniging  De Friesche Elf Steden een veegmachine aan de IJswegencentrale (IJWC) Tietjerksteradeel beschikbaar gesteld voor het vegen van de route Bartlehiem naar de tegeltjesbrug Gytsjerk. Deze machine is overgedragen door de IJWC  Tietjerksteradeel  aan de IJsclub Oudkerk. De IJsclub draagt mede zorg voor het prepareren van de doorgaande elfstedenroute  op de Murk en Oudkerkervaart over een lengte van ca 10 kilometer. Door de samenwerking  van rayon Bartlehiem,  de Friesche IJsbond en IJWC Tietjerksteradeel  met de ijsclub Oudkerk is voor de toekomst de geveegde baan door Aldtsjerk gegarandeerd. Voorzitter Bert Nijboer van IJswegencentrale Tietjerksteradeel  droeg de veegmachine over aan het bestuur en keurmeesters van de IJsclub Oudkerk. De vertegenwoordigers van rayon Bartlehiem  Hein van Althuis en Freark Kloosterman van de Elfstedenvereniging  zijn blij met de samenwerking tussen IJWC, IJsclub Oudkerk en Elfstedenvereniging. Henk de Haan uit Garyp leverde de machines af op het Jeen van den Bergplein in Aldtsjerk.

IMG_9746
0 van 0