...altyd nijsgjirrich!

Visie basisonderwijs Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk

Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk ziet behoud van het basisonderwijs in Mûnein voor leefbaarheid en ‘mienskip’ volledig bevestigd in de uitkomsten van de peiling.

Visie basisonderwijs Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk
Wetende dat de inwoners van Mûnein hebben aangegeven dat:
– 89,6% vindt dat een school in het dorp in hoge en redelijke mate de leefbaarheid bepaalt;
– naast kwaliteit van onderwijs en afstand tot de school, staat veilige route van huis naar school op de 3e plaats als keuzefactor, dan pas komt identiteit- openbaar of christelijk;
– 87,1% van de inwoners van Mûnein kiest voor een school in eigen dorp, waarbij de identiteit een minder belangrijke rol speelt
– 80% kiest voor een school met 23-100 leerlingen
neemt Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk de volgende standpunten in:
1. Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk ziet behoud van het basisonderwijs in Mûnein voor leefbaarheid en ‘mienskip’ volledig bevestigd in de uitkomsten van de peiling. Om de toekomst van het basisonderwijs in het dorp veilig te stellen, vindt Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk het cruciaal dat er een basisschool in de Mûnein blijft bestaan.
2. Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk stelt zich op het standpunt dat het voortbestaan van de basisschool belangrijker is dan de identiteit van de school.
3. Dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk spreekt zijn voorkeur uit voor een samenwerkingsschool van openbaar en bijzonder onderwijs.
4. Als respons op de bereidheid van de inwoners van Mûnein/Readtsjerk de school te ondersteunen wil dorpsbelangen Mûnein/Readtsjerk samen met het schoolpersoneel en de inwoners uit Mûnein /Readtsjerk een plan uitwerken voor een continue ondersteuning(financieel en door het verrichten van werkzaamheden) van de basisschool in de Mûnein.

Samen staan we sterk in Mûnein en Readtsjerk