...altyd nijsgjirrich!

Nieuw hek achter Staniastate

Op donderdagmorgen 24 maart is het nieuwe hek aan de achterzijde van Staniastate geplaatst.

Maandenlang heeft er een ijzeren hek gestaan en deze is nu vervangen door een nieuw houten hek.
Veel wandelaars zullen het jammer vinden dat het metalen hek nu vervangen is, want het metalen hek kon
gemakkelijk wat verschoven worden en dan kon men zo in het park van Staniastate komen.