...altyd nijsgjirrich!

Vrijwilligers Academie Fryslân

Friesland is van oudsher een provincie waarin veel vrijwilligerswerk wordt gedaan waaronder het in stand houden van de voorzieningen in dorpen en wijken. Ook vinden Friezen het vanzelfsprekend om voor hun naasten te zorgen.

 

 

Het is tegenwoordig ook zo dat er een tegenprestatie van ons wordt gevraagd als we een uitkering ontvangen. Vrijwilligerswerk doe je omdat je het leuk vindt, om wat te doen voor je dorp of wijk, andere mensen te ontmoeten of om werkervaring op te doen. Vaak sta je niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen en zo je werk (nog) beter te kunnen doen.

Voor mensen die voor een naaste zorgen (mantelzorgers) is het al helemaal ongebruikelijk om hiervoor speciale trainingen te volgen. Toch zorgt scholing er voor dat mantelzorgers de zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen zelf (over)belast te raken.

Sinds januari 2016 kun je je via de Vrijwilligers Academie Fryslân heel eenvoudig inschrijven voor interessante trainingen en workshops. Ons aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en organisaties. In het open aanbod kun je je individueel inschrijven voor een training of workshop. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod op maat waar verenigingen, vrijwilligersorganisaties en (zorg)instellingen terecht kunnen om een training of workshop voor de eigen vrijwilligers/mantelzorgers in te kopen.

Voor wie

Iedereen die vrijwilligerswerk doet of voor een ander zorgt, kan terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. De trainingen en workshops zijn op een logische manier onderverdeeld in thema’s maar je kunt ook zoeken op trefwoord. Wie een training zoekt maar het niet kan vinden, kan contact opnemen zodat we gericht op zoek kunnen gaan naar een training die aansluit bij je vraag. Ons motto is: ‘We hebben het of zoeken het’.

Wat kost het

Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân een organisatie is zonder winstoogmerk zijn er wel kosten verbonden aan de trainingen en workshops. Vaak worden deze kosten betaalt door de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet. Ook hebben gemeenten budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer weten

Op onze site kun je terecht voor meer informatie. Hier kun je je ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van het actuele aanbod.

Telefoon 058 3030134

info@vafryslan.nl

www.vrijwilligersacademiefryslan.nl