...altyd nijsgjirrich!

Doarpspriis Aldtsjerk 2015 voor Eeuwe de Vries

Eeuwe de Vries kreeg de doarpspriis 2015 uitgereikt op de voorjaarsvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk (DBA) in café Moarkswâl.

Tijdens de druk bezochte vergadering kwamen veel onderwerpen voorbij. Na de diverse mededelingen (zoals opening van het vaarseizoen op 23 april met allerlei festiviteiten) en het vaststellen van een aantal verslagen, kwamen onderwerpen als het inzamelen van oud papier, het onderwijs, ontwikkelingen rondom de Klinze en de ovonde ter sprake. De aanleg van de ovonde verloopt volgens planning. Daarna nam DBA afscheid van twee bestuursleden, Rein Hagenaars en Margje Tjeerdsma, die beiden 8 jaar zitting hebben gehad in het bestuur. Marten Pietersma en Chantoine Boomsma zijn benoemd tot nieuwe bestuursleden. Na de pauze heeft molenaar Eeuwe de Vries de aanwezigen aan de hand van foto’s verteld over de restauratie van de Aldtsjerkster mûne. De molen staat er de komende jaren weer prachtig bij en kan in overleg met Eeuwe bekeken worden.

Hierna kon Eeuwe de dorpsprijs 2015 in ontvangst nemen, omdat hij al 40 (!) jaar als molenaar van Aldtsjerk actief is. De dorpsprijs is een mooie tekening van Aldtsjerk, gemaakt door dorpsgenoot Lammert Agema. Aansluitend gaven Han Westerhof en Jolt Andela een update over de plannen van Aldtsjerk Foar(r)út. De stichting is al vanaf 2008 bezig met dit plan en verwacht de komende maanden ‘meters’  te kunnen maken. Op de website (http://www.aldtsjerkfoarut.nl/) is actuele informatie te lezen. Na een korte rondvraag werd een ieder bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en volgde een gezellige afsluiting.