...altyd nijsgjirrich!

30 kilometer op de Ekkelreed

Aan het begin van de Ekkelreed is nu een bord met snelheidsbeperking geplaatst.

 

Omdat het pad vanaf de Kaetsjemuoiwei buiten het dorp begint maar op de Jelte Binneswei binnen het dorp eindigt moet er een bord geplaatst worden.

Een bestuurder die betrapt zou worden op te hard rijden binnen de bebouwde kom zou kunnen zeggen dat hij via de Ekkelreed het dorp binnen gekomen was en dat daar geen bord stond.