...altyd nijsgjirrich!

Lokale Energieopwekking in Trynwalden

Griene Reporter Jitske Stavenga doet verslag van twee inspirerende bijeenkomsten.

Trynwâldster dorpen kunnen in de toekomst kijken

Een klein groepje voorlopers uit de 8 dorpen in de Trynwâlden kent het belang van duurzame energie in eigen omgeving opwekken wel, maar zelfs zíj kunnen zich de ruimtelijke consequenties en mogelijkheden over meer dan 30 jaar niet voorstellen. Nog lastiger is het voor deze bestuursleden van Energiecoöperatie Trynergie om de rest van onze regio mee te krijgen in de toekomstbeelden van duurzame energie. En dat is wel van belang voor het draagvlak, want grootschalig energie opwekken gebeurt binnenkort figuurlijk gesproken in de achter- maar ook voortuinen van alle Trynwâldsters.

En toen kwam studente Agnes Galama onder leiding van de provincie Fryslân in de Trynwâlden. Agnes studeert Bouwkunde / Urbanism aan de universiteit van Delft. Haar idee om in vernieuwende concepten naar de energietoekomst te kijken trok de eerste avond in Stania State al een gevarieerd gezelschap van boeren, ondernemers, burgers, denkers en doeners. Energiecoöperatie Trynergie werd door Agnes’ aanpak enorm geholpen om het gesprek over lokale energieopwekking met een breder lokaal publiek aan te gaan. Door in stappen te werken werd de Trynwâlden in staat gesteld zélf out-of-the-box te denken met het jaar 2050 voor ogen! Wat kwam er uit de dorpsbewoners een creativiteit naar boven, serieus van aard, gericht op de realiteit en met veel plezier en overtuiging. Energielandgoederen, boeren als energieproducenten, smartgrids, elektriciteit uit phytosynthese in waterrijke gebieden, auto’s delen, een natuurlijk verwarmd zwembad, duurzame schoolvoorziening en dorpshuis en wat al niet meer.

Op de tweede avond was de Trynwâldster betrokkenheid weer groot en kon Trynergie zich verheugen op nog meer deelname dan de eerste avond. De Trynwâldsters herkenden enerzijds de door hen aangedragen ideeën van de eerste avond en waren anderzijds aangenaam verrast door de ontwerpstappen die Agnes met de Trynwâldster ideeën had gemaakt: Collectieve boerderijen met energieproductie, Energiepark als modern landgoed met educatie en Moving mobility met energiehubs. En met die beelden en ontwerpen zetten de aanwezigen onder leiding van Agnes op die tweede avond zélf weer de volgende stappen richting conceptrealisatie: spreekt het ontwerp aan, wat betekent dit voor de omgeving, hoe ervaren we dit ontwerpidee, gaat het werken, wat voegen we toe aan dit idee, wat is de eerste stap die we nu al kunnen zetten, waar kunnen we nu al op anticiperen als we grootschalig en collectief duurzame energie willen opwekken?

Op de avond zelf werd lang nagepraat over de toekomstbeelden. En met de aangereikte tools gaat Trynergie verder. Beelden helpen in het vormgeven, overdragen en betrekken van iedereen. Agnes is in feite gaan doen wat precies past in de visie van Maarten Haijer, hoofdcurator Architectuur Biennale, hoogleraar Urban Futures in Utrecht en voorheen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving: “In mijn ogen is de klimaatcrisis ook een crisis van de verbeelding. Als je geen beeld hebt bij een wereld zonder CO2, blijf je geregeerd worden door de angst. Ontwerpers hebben een rol door het ondenkbare te verbeelden. Voor mij is “denk-beeld” een heel belangrijk begrip: je moet over de ongekende toekomst nadenken via beelden. Die beelden structureren wat we gaan doen.”(One World, mei 2016).

Er is in twee avonden tijd conceptueel een groene reuzenstap gezet in de Trynwâlden!

Jo griene reporter,

Jitske Stavenga