...altyd nijsgjirrich!

Ovonde Aldtsjerk opengeschaatst

Gedeputeerde Sietske Poepjes en voorzitter Hester van Delft van Doarpsbelang Aldtsjerk nemen de schaatshouding aan bij de onthulling van twee stalen silhouetten van schaatsers op de ovonde bij Aldtsjerk.

Kort daarvoor hadden beide dames de openingshandeling verricht van de twee herkenningspunten van staal, die gemaakt zijn door Sipke Broersma, naar een ontwerp van Boukje Zeinstra van Sweco. De ovonde op de kruisig met de N361 en de Rhaladyk bevordert een veilige oversteek voor fiets- en landbouwverkeer en zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt en de fietsoversteek veiliger is, doordat er nauwelijks dode hoeken ontstaan.
Tijdens de planafstemming met de omgeving was het idee ontstaan om de ovonde een plus te geven met een herkenningspunt. Deze plus zat niet in de doelstelling van de provincie. Doarpsbelang Aldtsjerk heeft dit plan   opgepakt en de schouders eronder gezet.

Aan Sipke Broersma uit Aldtsjerk was gevraagd dit herkenningspunt te vervaardigen van cortenstaal. Samen met de inzet van lokale partijen, vrijwilligerswerk, aannemersbedrijf Faber en Sweco konden ze het resultaat aanbieden aan de provincie. Het monument verwijst naar de roemruchte Aldtsjerkster IJsclub en naar het feit dat Aldtsjerk als laatste dorp voor de finish een belangrijk punt is in de route van de Elfstedentocht.