...altyd nijsgjirrich!

Stichting Watersport Trynwâlden

Enthousiaste bestuurders en sponsors gezocht met interesse voor watersport

Als een van de bestuurders van de stichting watersport Trynwâlden heb ik ( Anne Tolsma ) al gedurende vele jaren en naar volle tevredenheid mijn zeilboot liggen in de haven van Gytsjerk. De haven is eigendom van de stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden e.o. en vormt een uitstekend vertrekpunt voor prachtige zeil-, kano- en motorboot tochten in het prachtige natuurgebied rond de Grote Wielen. Binnenkort uitgebreid met fantastische natuurrijke routes (via de Rijperkerkervaart) richting Bûtenfjield en Ottema Wiersma reservaat.

De haven wordt goed onderhouden en er is dagelijks toezicht op de boten. Het gras wordt wekelijks gemaaid, onkruid op de paden wordt verwijderd, de haven en toegangsroute is uitgebaggerd tot een diepte van 1,50 meter, verrotte steigerplanken worden vervangen en na een storm wordt de verankering van de boten nauwgezet gecontroleerd. Onlangs is het oude schiphuis vervangen door een nieuw exemplaar en zijn verlichting en stroomvoorzieningen aangebracht. Kortom een prima plek voor watersporters om in de Gytsjerker haven hun boot neer te leggen.

Daarnaast stelt de haven zich als doel om ten minste eenmaal per jaar een watersportactiviteit te organiseren, waaraan iedere inwoner uit de Trynwâlden kan deelnemen. Helaas is dit door onderbezetting van bestuursleden de laatste jaren niet gelukt.

 

U zult uit het bovenstaande begrijpen, dat de stichting dringend versterking nodig heeft. Versterking op personeel terrein, maar ook op financieel terrein. Het onderhoud moet namelijk gefinancierd worden uit de opbrengsten van de verhuur van de ligplaatsen en op jaarbasis is de totale opbrengst hiervan (mede gezien de lage huren) absoluut geen vetpot en weegt niet op tegen de hoge kosten van het onderhoud. Op personeelsgebied heeft de stichting bestuursleden nodig die organisatietalent hebben en die het secretariaat van de stichting kunnen verzorgen.

 

De stichting zoekt daarom:

 

  • Een bestuurslid/secretaris (voor het updaten van de website, het maken van notulen en het bijhouden van de ledenadministratie)
  • Een bestuurslid/activiteitenbegeleider (voor het verzorgen en organiseren van watersport evenementen)
  • (bedrijven of particulieren die de stichting jaarlijks financieel willen ondersteunen. Reclameborden kunnen worden geplaatst)

 

Belangstellenden kunnen zich melden bij de vice-voorzitter van de stichting, de heer Anne Tolsma, Singel 10 te Gytsjerk, M: anne.arnold.tolsma@gmail.com, T:06-20368004