...altyd nijsgjirrich!

Zorgcoach TIRZA van start

Zorgcoöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden U.A. (TIRZA) heeft per 1 april zorgcoach voor advies.

 

 

Rika de Jong is per 1 april jongstleden begonnen als zorgcoach bij onze coöperatie. Zij heeft sinds die tijd al 15 inwoners van de Trynwâlden kunnen helpen die worstelden met vragen over de inzet van zorg en over het PGB (persoonsgebonden budget). Zij werkt nauw samen met o.a. het “Dorpenteam van de Gemeente”, Tinz, de huisartsen, It Aventoer en de thuiszorginstellingen. Door met elkaar samen te werken zorgen ze ervoor dat de meest complexe zorgvragen van de inwoners van de Trynwâlden naar tevredenheid worden opgelost.

 

Om een breed draagvlak te creëren en om mee te kunnen beslissen over de toekomst van TIRZA, vragen wij u om lid te worden van onze coöperatie. We hebben onlangs in het bestuur afgesproken dat het lidmaatschap van de coöperatie tot 1 januari 2018 gratis is. Deze datum is het einde van de proefperiode van TIRZA. Voor deze datum zullen wij beslissen of wij met Tirza doorgaan. Dit is o.a. afhankelijk van de vraag naar de diensten van TIRZA. Over de hoogte van de contributie in 2018 zullen we een voorstel doen afhankelijk van onze financiële positie dan. Hierover worden de leden ruim van tevoren geïnformeerd. Het is ook van belang te weten dat de gemeente Tytsjerksteradiel als voorwaarde heeft gesteld voor de bijdrage van € 5.000,00 per jaar, dat wij eind 2016 125 leden hebben.

 

Om u op te geven als lid kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: Tel.: 058 2562102 of 06 51258819 of via de mail info@tirzatrynwalden.nl of de website www.tirzatrynwalden.nl .

Rika de Jong is bereikbaar op het volgende telefoonnummer 06 29192860.

 

SCHROOM NIET CONTACT MET RIKA OP TE NEMEN HAAR ADVIEZEN ZIJN GRATIS ÉN GEEF U OP ALS LID!

 

Paul Palmboom

Namens bestuur Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden (TIRZA)