...altyd nijsgjirrich!

Túnferkeap Mûnein op sneon 27 augustus

Op 27 augustus kin eltse ynwenner fan de Mûnein op it eigen hiem syn guod oan de man of frou bringe. Dit fan 10.00 oant 15.00.

Deelname gratis. Voorwaarden: verkoop alleen op het eigen erf, dus niet op stoep of openbare weg. Geen verkoop van alcoholische dranken. Lever een papier in met je naam en adres van de verkoop bij: Hendrika Herder, Klaas Rienewerfstrjitte 27.