...altyd nijsgjirrich!

Zichtbaar maken terp Wyns

De terp met kerk wordt vanaf de oostkant beter zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt door het ontsluiten van de begraafplaats vanaf de Oostzijde d.m.v. een opgang, het kappen van enkele bomen en struikgewas op de terphelling, het inzaaien van de helling met gras en het aanplanten van een nieuwe haag aan de oostrand van de begraafplaats.

Verder worden een drietal bankjes en een toegangshek geplaatst. De hagen aan de noord- en zuidzijde van het kerkhof worden tot het nieuwe voetpad verlengd.
De totale kosten voor het weer zichtbaar maken van de terp Wyns bedragen € 19.950,- waarvan het Mienskipsfûns van de Provincie € 9.975,- bijdraagd.