...altyd nijsgjirrich!

12 leerlingen ontvangen certificaat voor De Digitale OV-Coach

Dit jaar hebben 12 leerlingen uit Tytsjerksteradiel het project ‘De Digitale OV-Coach’ succesvol afgerond. Het was ook dit jaar weer een succes.

Dit jaar hebben 12 leerlingen uit Tytsjerksteradiel het project ‘De Digitale OV-Coach’ succesvol afgerond. De leerlingen ontvingen voor deze prestatie een certificaat. Op woensdag 23 november 2016 heeft wethouder Doeke Fokkema deze certificaten uitgereikt. “De learlingen binne in stik selsstanniger, ûndernimmender en rêstiger wurden troch dit projekt en de ferfierskosten binne dúdlik leger.”

De digitale OV Coach is een applicatie die de leerlingen (vooral uit het speciaal onderwijs) helpt met het reizen in het openbaar vervoer. De leerlingen die meedoen aan het project ontvangen een gratis iPhone met OV-Coach app. De leerlingen die na het project met het openbaar vervoer blijven reizen mogen de iPhone houden.

Dit jaar weer een succes

De gemeente Tytsjerksteradiel organiseert al voor het vierde jaar het project. Dit jaar hebben twaalf leerlingen met succes het project afgerond. Tytsjerksteradiel is voorloper in het stimuleren van zelfstandig reizen in het leerlingenvervoer. Wethouder Fokkema kondigde aan dat de gemeente een boekwerkje gaat uitgeven met daarin de evaluaties van de afgelopen vier jaar. “As foarrinner fan dit projekt yn dizze regio wolle wy ús ûnderfiningen graach diele..”

Evaluatie

De resultaten die de leerlingen hebben behaald maken dat het project een succes is. Carolien Aalders, adviseur van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) op het gebied van leerlingenvervoer, heeft een evaluatie onder de ouders en de leerlingen gedaan. Ouders geven aan dat hun kinderen veel zelfstandiger en ondernemender zijn geworden. Ook zijn ze rustiger geworden; zij weten wanneer de bus komt en gaan rustig naar de bushalte. De leerlingen zijn erg trots op zichzelf. Ook geven ze aan dat hun wereld groter is geworden doordat ze in contact komen met meer mensen. Ze hebben snel geleerd hoe zij met het openbaar vervoer kunnen reizen en hun ouders hoefden weinig tijd te investeren in de begeleiding.