...altyd nijsgjirrich!

Dode Apen op Java

Boek van Indiëganger Jan Faber uit Gytsjerk

Een boek met de opmerkelijke titel “Dode Apen op Java” is een persoonlijk relaas van Indiëganger Jan Faber uit Gytsjerk. Hij vertrok per schip op 27 augustus 1948 met “De Groote Beer” en kwam terug op 15 januari 1950 met “De Waterman”. Het boek is een emotionele reis terug naar Midden Java. Hylke Speerstra schreef een prachtig voorwoord.

Het boek verschijnt eind november. Dit boek wordt in samenwerking met Dorpsbelangen Gytsjerk en Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden uitgegeven. Prijs per boek 15 euro. Siebe Siebenga is contactpersoon. Om de goede oplage te bepalen hem graag even e-mailen: siebesiebenga@kpnplanet.nl of bellen: 06 11 83 27 61

Dode Apen op Java
0 van 0