...altyd nijsgjirrich!

Resultaten woningbehoefteonderzoek bekend

Dit najaar heeft de gemeente Tytsjerksteradiel een onderzoek gehouden naar de woningbehoefte van haar inwoners. Hiervoor hebben alle huishoudens een enquête kunnen invullen over hun eventuele verhuisplannen en woonwensen bij een verhuizing. In totaal hebben ruim 3.000 huishoudens de enquête ingevuld (23% van alle huishoudens in de gemeente). Daarnaast zijn ook de starters ondervraagd.

Meer info hier.