...altyd nijsgjirrich!

Sport en cultuur voor alle jeugd

De gemeente Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten, ook als er thuis weinig geld is.

Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met lage inkomens. Op die manier kunnen alle kinderen op zwemles, naar schoolreisjes, op een sportclub of muziekles. Ook voor de aanschaf van sportkleding kan Stichting Leergeld hulp bieden.

Stichting Leergeld werkt samen met het Jeugd Cultuur- en het Jeugd Sport Fonds om de mogelijkheden voor kinderen in Tytsjerksteradiel te vergroten. Het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds helpen door de contributie, sportattributen en -kleding en muziekinstrumenten te betalen voor kinderen.

Stichting Leergeld bezoekt de gezinnen die een aanvraag hebben gedaan en bekijken vervolgens samen de financiële gezinssituatie. Daarnaast wordt besproken wat de wensen van het gezin zijn. Als kinderen graag op muziekles gaan, dan wordt er een aanvraag gedaan bij het Jeugd Cultuur Fonds. Kinderen die graag lid willen worden van een sportclub, dan vragen we dat aan bij het Jeugd Sport Fonds.

Meld je aan

Bent u of kent u iemand die deze hulp kan gebruiken? Via www.kindpakket.nl kunnen ouders zelf een aanvraag doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Tytsjerksteradiel Beweegt, telefoonnummer: 0511 – 460 741.

 

 

0 van 0