...altyd nijsgjirrich!

Aldtsjerk wil bouwen

Er was veel belangstelling op 18 januari in doarpshûs Oerein voor de presentatie van het voorlopig ontwerp van het plan Aldtsjerk Foarút. Gemeente, Sweco (voorheen Grontmij), Twa Architecten en het bestuur van Aldtsjerk Foarút hebben aan ruim 70 aanwezigen uitgebreide presentaties gegeven over het plan.

Aldtsjerk Foarút is een dorpsinitiatief waarmee de bewoners hun eigen toekomst vorm willen geven. Centraal staat het nieuwe uitbreidingsplan voor het dorp met wonen, werken, water, natuur en recreatie. Er wordt in het voorlopig ontwerpplan gedacht aan twintig woningen, met daarbij nog enkele recreatiewoningen of -woonarken.

Door de realisatie van dit plan gedurende de komende jaren, ontstaan weer mogelijkheden voor de inwoners van Aldtsjerk voor nieuwbouw en worden de recreatieve mogelijkheden van het dorp verder vergroot.

In een latere fase zijn er plannen voor het verbeteren van bestaande dorpsvoorzieningen.

De Stichting Aldtsjerk Foarút werkt nauw samen met de Vereniging voor Dorpsbelangen Oudkerk, de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân aan een toekomstbestendig en leefbaar dorp.

Belangstellenden voor dit plan, die zich voor 31 januari aanmeldden, konden in de zogenoemde ‘eerste groep’ komen. Mogelijk krijgt deze groep een voorrangspositie  bij de verdeling van kavels. Bij de categorie ‘starters’  wordt daarbij gekeken naar een aantoonbare binding met Aldtsjerk volgens regels, die geformuleerd zijn door het bestuur van Aldtsjerk Foarút.

Meer informatie: www.aldtsjerkfoarut.nl.