...altyd nijsgjirrich!

Professor Jelle Stekelenburg

Professor Jelle Stekelenburg uit Mûnein hield inaugurele rede aan de RU te Groningen. Hier op foto samen met zijn vrouw Christine.

De toespraak – inaugurele rede – van Jelle betrof  de ” Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap”. Hiermee werd hij op 17 januari professor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jelle werkt tevens als gynaecoloog aan het MCL te Leeuwarden. Jelle en zijn vrouw Christine  werkten voorheen vier jaar  in Zambia. Veel  jonge vrouwen stierven en sterven nog daar in het kraambed of al tijdens hun zwangerschap. Als gynaecoloog gaat hij nog regelmatig naar Afrika. Begeleidt daar dan operaties en activiteiten die voorlichting en onderzoek bevorderen. Jelle sloot zijn rede af met het al eerder vertelde verhaal over het 15 jarige meisje Lula:

” Lula, die hoogstwaarschijnlijk nog steeds in Kalabo woont, was de eregast in mijn lezing. Ik heb haar treurige verhaal gebruikt om u te helpen zich een beeld te vormen waarover mijn werk gaat. De problemen die zij tegenkwam toen zij nog zo jong en kwetsbaar was, dienden als voorbeeld van de nog steeds bestaande realiteit van onnodig onveilig moederschap voor veel vrouwen over de hele wereld.

Ik zal niet stoppen om te proberen sommige van deze problemen op te lossen. Om die reden ben ik blij nu een academische basis te hebben in Groningen. Van hieruit kan ik beter en gemakkelijker ondersteuning bieden aan mijn PhD-kandidaten en een rol van betekenis spelen in het onderwijs van aankomende jonge dokters “.

 

 

 

0 van 0