...altyd nijsgjirrich!

Disco 24 februari een groot succes!

Omdat er op 10 maart geen ruimte was in Pro Rege, hebben de rock solid friends tieners van de PG-Trynwâlden alvast op 24 maart, een disco voor mensen met een beperking georganiseerd.

Zoals ook op de foto’s te zien in waren ook deze keer de meeste bezoekers, afkomstig uit veel woonvormen uit de regio, weer feestelijk verkleed.
Om de stemming er alvast in te brengen werd bij de ingang van Pro Rege in Oentsjerk de 60 feestvierders getrakteerd op een heerlijk welkomstdrankje.
Daarna kon het feest los! Samen met de begeleiders en iedereen van het organiserend comité wist DJ Fokko Z. al hun favoriete muziek naadloos achtereen te plaatsen. Hierbij kwamen alle muziekstijlen aan bod (behalve klassiek). Er werd volop gedanst, geswingd, rondjes gedraaid (tot je er duizelig van werd), gesprongen en gehakt. En natuurlijk ontbrak de polonaise ook deze keer niet.

Onder luid applaus werd om 22 uur de avond afgesloten en kon iedereen moe en voldaan weer naar huis terug.

Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde feestavond die, naast de inzet van alle vrijwilligers, mogelijk werd gemaakt dankzij de financiële bijdragen van het Oranjefonds en de van der Meer-Boeremastichting.

De foto’s zijn hier te vinden