...altyd nijsgjirrich!

Nieuwe toekomst voor dienstencentrum Heemstra State?

Heemstra State in Oentsjerk vervult als dienstencentrum een centrale rol in de gemeenschap van de Trynwâlden. Mensen ontmoeten er elkaar voor hobby’s en activiteiten en er kan koffie gedronken worden.

Ook de kinderopvang en een aantal andere diensten, zoals de kapper en de pedicure, zijn in het dienstencentrum te vinden. Kortom: de sociale functie is groot. Vanuit Heemstra State leveren wijkteams allerlei vormen van zorg en ondersteuning aan ouderen in de Trynwâlden. Het dienstencentrum draait echter al jaren met verlies. Daarom wordt gezocht naar een toekomstbestendige invulling.

‘We zoeken samen met alle inwoners uit de regio een oplossing voor de toekomst. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. We kunnen het dienstencentrum niet financieren met zorggeld, dat kan en mag helaas niet. Onze kwaliteit van de zorg blijft op orde, deze is echt niet in gevaar’, vertelt Irma Kits, locatiemanager van Heemstra State. Heemstra State maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Patyna.

Irma Kits denkt dat zonder samenwerking met andere partijen de last van het centrale dienstencentrum niet meer op te brengen is. ‘De inwoners hoeven de tekorten niet op te hoesten. Maar in de toekomst willen we wel heel graag samenwerken met partijen, groepen en inwoners uit de Trynwâlden. Om het dienstencentrum weer als centraal middelpunt van de Trynwâlden terug te geven aan de inwoners, zonder te concurreren met de reeds bestaande dorpshuizen en buurtinitiatieven.’

Multifunctioneel centrum

Gerke Postma, mede-eigenaar van ‘Bedriuwenpleats It Aventoer’, is verantwoordelijk voor de dagbesteding van een kleine 20 jongvolwassenen; zij doen verschillende (facilitaire) werkzaamheden in Heemstra State.

‘Onze deelnemers voelen zich zeer welkom, het verbreed hun netwerk, en ze worden er zelfstandiger door.’ Postma is optimistisch over de toekomstmogelijkheden van Heemstra State. ‘Er liggen grote kansen om een multifunctioneel centrum voor de streek te worden. Er moet wel een sterke horecapoot in komen. Ook zie ik echt mogelijkheden voor een MBO-leerbedrijf.’

Een goede afloop

In een tweetal werkconferenties is half november de mening van de inwoners gevraagd. Beide bijeenkomsten zijn druk bezocht. Kits: ‘Wat een energie is er los gekomen in de regio. Na deze brainstormfase is er in een projectgroep verder gepraat om te kijken naar een haalbare formule. Er lijkt een prima klik te zijn tussen alle partners.’

Ook heeft KEaRN (welzijn Trynwâlden), in samenwerking met WoonFriesland en Patyna, een straatbabbel georganiseerd voor met name directe omwonenden. Daaruit bleek dat bewoners tevreden zijn over het wonen, de ligging nabij winkels, de parkachtige omgeving en de zorg door Patyna. Men wil graag mee helpen.

‘Dit geeft ons vertrouwen. Door er met zijn allen de schouders onder te zetten, hebben we hoop op een goede afloop. Er is al veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet. Graag praten wij alle bewoners in het vroege voorjaar bij over alle uitkomsten. We hopen u dan positieve berichten te brengen’, aldus Irma Kits.

Het volledige verslag van de brainstormfase is te vinden via www.patyna.nl/locaties/oentsjerk