20.00 Mûnein/Readtsjerk

Vrijdag 7 april om 20.00 Algemene Ledenvergadering Feriening Doarpsbelangen Mûnein Readtsjerk in Dorpshuis De Mounestien. Zie pdf bijlage voor agenda en jaarverslag 2016. Andere agendapunten graag voor 5 april naar Dr. Kijlstraweg 76 te Mûnein of naar mailadres info@dorpsbelangmuneinreadtsjerk.nl

Agenda 7 april en Jaarverslag 2016 Doarpsbelangen M en R