...altyd nijsgjirrich!

Jeroen Gebben geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum is Jeroen Gebben dinsdag 28 februari officieel geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum is Jeroen Gebben dinsdag 28 februari officieel geïnstalleerd als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Na de installatie volgden veel belangstellenden en bekenden Jeroen Gebben en zijn familie in een feestelijke optocht naar De Pleats voor de receptie.

De Commissaris van de Koning in Friesland, mevrouw Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout, beëdigde Jeroen Gebben dinsdagavond als nieuwe burgemeester. Dit was haar eerste en tevens laatste installatie van een burgemeester in Friesland als Commissaris van de Koning.

Welkomstliedjes voor Jeroen Gebben

Basisschoolleerlingen uit Tytsjerksteradiel schreven samen met Cultuurcentrum De Wâldsang twee liedjes voor de nieuwe burgemeester. De leerlingen zongen Jeroen Gebben toe tijdens de raadsvergadering. Zij nodigden Gebben uit op school: “Dan wordt u ons idool!”. Locoburgemeester Doeke Fokkema droeg aansluitend de ambtsketen over aan burgemeester Gebben. Waarnemend raadsvoorzitter Hessel Bouma overhandigde de voorzittershamer.

Verrassing voor Gebben

Na de officiële installatie werd Jeroen Gebben verrast met een filmpje waarin inwoners en ondernemers lieten weten wat zij van de nieuwe burgemeester vinden en verwachten. Ook zijn kinderen kwamen er in voor: “Ik hoop dat hij geen vuurwerkvrije zone voor ons huis gaat maken”.

“De ambysje dy’t ik al hiel lang hie, is dy om boargemaster te wurden. Fan ‘e jûn is dat wurklikheid wurden. Mei de prachtige beneaming yn Tytsjerksteradiel komt in jongesdream út: hjir bin ik grutsk op” sei Gebben yn syn taspraak. Jeroen Gebben is der tige mei ynnommen om boargemaster fan Tytsjerksteradiel wêze te meien en wol him der krêftich foar ynsette om meiinoar it bêste maatkiplike risseltaat yn it hert fan Fryslân te berikken.

Feestelijke optocht

Na de installatie volgde een feestelijke optocht met Friese paarden naar de receptie in De Pleats. De lange stoet werd muzikaal begeleid door Brassband De Wâldsang.