...altyd nijsgjirrich!

Verslag bijeenkomst verenigingen Aldtsjerk

Eens per jaar komen op initiatief van Dorpsbelang Oudkerk vertegenwoordigers van alle verenigingen in het dorp bijeen.

Dat gebeurt om met elkaar terug te kijken op het jaar en vooruit te blikken op wat gaat komen. Voor dit jaar was dit op 22 maart jl. waarvan onderstaand verslag is gemaakt.