...altyd nijsgjirrich!

Burgemeester opent Zaterdag 6 mei De Sawn Doarpen

Burgemeester Jeroen Gebben opent zaterdag 6 mei het zwembadseizoen in De Sawn Doarpen

Het nieuwe seizoen wordt op zaterdag 6 mei om 10.00 uur geopend en het lijkt ons een geschikt moment om op dat tijdstip onze bijdrage over 2016 symbolisch over te dragen aan onze nieuwe Burgemeester.

Die eigen bijdrage is een verplichting om de ‘mienskipsin’ aan te tonen. De bedrag is bijeengebracht door 500 donateurs en vrijwilligers. We zullen het bedrag overhandigen tezamen met een deel van onze groep vrijwilligers en zwemmers.

Wij willen bij deze iedereen uitnodigen om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn.

De stichting is er van overtuigd dat ze ook in 2017 er in zal slagen aan de aan haar opgelegde verplichtingen te voldoen en ziet de toekomst van het zwembad dan ook vol vertrouwen tegemoet.