...altyd nijsgjirrich!

‘It lûd fan… Aldtsjerk’

De komende maanden zullen welzijnsorganisatie KEaRN en de lokale omroep RTV kanaal30 weer gezamenlijk een dorpentour houden. De eerste keer zal dat zijn op donderdag 15 juni in café Moarkswâl in Aldtsjerk.

Tijdens het dorpenbezoek, met als titel ‘It lûd fan…..’, zullen tal van relaties, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om hun verhaal over hun dorp te komen vertellen. Dit alles gebeurt vanaf een speciaal hiervoor opgebouwde locatie-radiostudio.

Het geheel wordt verpakt in een twee uur durende live radio-uitzending die van 17:00 tot 19:00 uur te beluisteren is via de frequenties van RTV kanaal30. Dat is via de ether op 105 en 107.8 FM. Verder is het ook te volgen achtergrond geluid bij de kabelkrant van RTV kanaal30 (Ziggo 36) en via een stream op de website www.rtvkanaal30.nl

Tijdens de bezoeken zal zo mogelijk ook lokaal (muzikaal)talent voor de microfoon worden gehaald. In Aldtsjerk is dat Anke de Vries, die met haar liedjes ongetwijfeld een gevoelige snaar zal weten te raken.

KEaRN en RTV kanaal30 hebben de opdracht de burger centraal te stellen, te informeren en te activeren waar mogelijk. KEaRN doet dat onder andere middels dorps-buurtbabbels en dorpsscans. RTV kanaal30 doet dat sinds jaar en dag middels het verslaan van (dorps)evenementen. Door nu gezamenlijk op te trekken versterkt het elkaars inzet.

Publiek is van harte welkom.