...altyd nijsgjirrich!

Nieuws over Heemstra State (voorheen Skewiel)

Zoals bekend, is Patyna niet langer bereid de exploitatie tekorten van het diensten-centrum Heemstra State (Skewiel) aan te vullen.

Zij wil 2017 gebruiken om zich te oriënteren op een andere toekomstbestendige exploitatie. Daartoe heeft ze een projectgroep samengesteld, dat als doel had een (doorstart)plan op 1 mei gereed te hebben. Dit is niet gelukt en daarom heeft Patyna besloten de service verlening vanuit het dienstencentrum af te bouwen. De 15 facilitaire medewerkers zullen op een herplaatsingslijst van Patyna worden gezet, zowel intern als extern wordt voor hen naar een oplossing gezocht. Thuiszorg activiteiten blijven bestaan, Noflik Wenje blijft open en voor de maaltijdservice wordt de samenwerking met een andere aanbieder gezocht.

Momenteel wordt er verder gezocht naar een toekomstbestendige oplossing. Diverse partijen zoals Tirza, Dorpsbelangen Oentsjerk, Gemeente Tytsjerksteradiel, It Aventoer en Protestantse Gemeente Trynwâlden zijn hierbij betrokken.

We hopen jullie in het najaar verder te informeren.

Bestuur van Vereniging voor Dorpsbelangen Oentsjerk,

Paul Palmboom & Niek Hagoort