...altyd nijsgjirrich!

Optocht Aldtsjerk dag later

De optocht in Aldtsjerk gaat vanmorgen niet door, aldus de Facebooksite van it Feinteboun.

Met het oog op het vele regenwater is besloten de optocht te verplaatsen naar zaterdagmorgen. Opstellen om 8:30 uur voor de grote optocht. Na het matinee wordt zoals gewoonlijk de kleine ronde gemaakt. De spelletjes zullen op zaterdagmorgen komen te vervallen en de 55+ verplaatst naar de zondag om 13:00 uur.