...altyd nijsgjirrich!
Reanimatie- AED cursus Mounestien

Geslaagde reanimatie- en AED-cursus in dorpshuis de Mounestien

Stichting Fryslân Hartveilig streeft een dekkend Fries netwerk na van reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED's om zo meer mensenlevens te redden. Om dat te realiseren zijn er meer burgerhulpverleners en meer aangemelde AED's nodig. Onze eigen dorpsgenoot Erwin Duursma is voorzitter bij stichting Fryslân HartVeilig. Gemotiveerd door een persoonlijke reanimatie-ervaring zet hij zich in om de doelen van de stichting te realiseren. Hij zocht contact met Wiebe Meijer van Dorpsbelang om een Reanimatie- en AED-cursus mogelijk te maken voor vrijwilligers in Mûnein en Readtsjerk. Na een oproep voor vrijwilligers in onder andere de dorpskrant hebben in totaal dertien vrijwilligers uit Mûnein en Readtsjerk zich aangemeld voor de cursus, die dinsdag 30 mei plaatsvond in het dorpshuis de Mounestien.

Onder begeleiding van Klaas Bergsma en Piet van der Schors, NRR-gecertificeerde instructeurs van Stichting Reanimatie Leeuwarden & Omstreken, werden de vrijwilligers eerst bekend gemaakt met de theorie achter reanimeren en AED’s. Na een korte koffie en thee pauze was het tijd om over te schakelen naar het praktijkdeel van de cursus: oefenen op de reanimatiepop met en zonder AED.

Al met al was de cursus een groot succes. Er werden veel vragen gesteld waarbij ook een persoonlijke ervaringen werden besproken. Ondanks het serieuze onderwerp was er ook ruimte voor gelach, want met zijn allen een situatie nabootsen met een reanimatiepop, werkt toch vaak op de lachkriebels.

Aan het einde van de avond werden beide instructeurs hartelijk bedankt met een bos bloemen voor de uitstekende begeleiding. Alle cursisten konden naar huis met de kennis en training om een reanimatie uit te voeren, met en zonder een AED. De cursisten die zich opgeven bij HartslagNu kunnen worden ingezet als reanimatie-burgerhulpverlener. Na een jaar ontvangen de cursisten van de stichting een herinnering voor een herhalingscursus, herhaalde deelname is uiteraard vrijwillig.


“Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. In Friesland zijn dat er 12 per week, elke week weer. Jong, oud, vrouw of man: het kan iedereen overkomen.
Bij een reanimatiesituatie is de tijdsfactor bepalend voor de uitkomst van de reanimatie: elke seconde telt! Elke minuut daalt de overlevingskans met 10% en zes minuten na het ontstaan van een hartstilstand treedt en de meeste gevallen al onherstelbare hersenschade op. Helaas is de aanrijtijd van een ambulance vaak langer dan zes minuten.

Om de overlevingskans te verhogen zijn slachtoffers afhankelijk van reanimatie-burgerhulpverleners. Deze burgerhulpverleners zijn in het bezit van een geldig reanimatiecertificaat en zijn aangemeld op het oproep-systeem van HartslagNu. In geval van een hartstilstand-situatie worden ze door de Meldkamer opgeroepen om naar een slachtoffer te gaan en te starten met de reanimatie. Of om via een aangemelde AED naar het slachtoffer te gaan. Zij starten zo snel mogelijk de reanimatie op en overbruggen hiermee de tijd tot de aankomst van professionele hulp.”

~ Stichting Fryslân Hartveilig ~


Wist u dat:

  • De AED van Mûnein bij autogarage Fennema op de Dokter Kijlstraweg 14 hangt.
  • De 6-minutenzone een gebied is waarin, binnen 6 minuten na een hartstilstand, 3 belangrijke stappen gezet kunnen worden zoals: 112 bellen, starten met de reanimatie en het inzetten van een AED.
  • Bij een plotselinge hart- of circulatiestilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop in het lichaam stil. Het hart zelf staat dan meestal niet stil. Bij een hartstilstand bestaat acuut levensgevaar omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee ook het zuurstoftransport. Het hart trilt en trekt niet meer samen. Hierdoor stopt de circulatie van het bloed door het lichaam. Een circulatiestilstand is dus eigenlijk een betere naam dan een hartstilstand.
    Reanimatie zorgt voor zuurstoftoevoer naar de hersenen en een AED wordt gebruikt om het hart weer op gang te krijgen.
  • De ambulancemedewerkers onderweg door de Meldkamer geïnformeerd worden over beschikbare, belangrijke medische informatie over het slachtoffer.
  • Het van vitaal belang is om pas te stoppen met reanimeren als medische professionals aangeven het over te nemen.
  • Reanimatie-burgerhulpverleners niet ingezet worden bij  traumatische reanimaties, reanimaties na een poging tot zelfdoding of minderjarige slachtoffers.
  • Reanimatie-burgerhulpverleners kiezen zelf om door middel van postcode of GPS-signaal opgeroepen te worden. Via het alarmeringssysteem van HartslagNu krijgen maximaal dertig burgerhulpverleners binnen een cirkel van 1500 meter rond het slachtoffer een verzoek om rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan om de reanimatie te starten óf om een AED op te halen en die mee te namen naar het slachtoffer.
  • De Hartstichting ook een reanimatie-app heeft met onder andere informatie, oefeningen, een quiz, instructievideo’s, en een knop om 112 te bellen. LET OP: de app is GEEN vervanging van een reanimatie- of herhalingscursus.

 

Meer informatie over reanimeren, trainingen of burgerhulpverlener worden vindt u bij Fryslân HartVeilig, Stichting Reanimatie Leeuwarden & Omstreken en HartslagNu