...altyd nijsgjirrich!

IJsclubgebouw vernield

Afgelopen dagen zijn er vernielingen aangericht aan het gebouwtje van IJsclub Aldtsjerk.

Het glas van de toegangsdeur is ingegooid met zware planken uit de vlonder, die daar voor lag. De ravage werd ontdekt door bestuursleden Jan Oostenbrug en Arie van de Polder. Zij zouden daar onderhoudswerk doen, maar werden  onaangenaam verrast door wat ze er aantroffen.

Twee jaar  geleden werden ook al eens vernielingen geconstateerd bij het iishokje uit 1925, dat een monumentale status heeft. Onlangs kon men nog een stem uitbrengen om daarmee het gebouwtje te nomineren voor de titel ‘Moaiste fan Fryslân’ in de categorie ‘Erfgoed’. Het gebouw is in 2013 door een groep vrijwilligers nog stevig gerestaureerd. Dat met het oog op het toen komende 150-jarig jubileum van de ijsclub in 2015.

Oostenbrug en Van de Polder zijn uiteraard ‘not amused’. ,,Se hawwe ek mei modder oan it goaien west, mar dat wie seker net genôch. De planken binne gewoan losskuord. De skroeven sitte noch yn de balken.” Ze ergeren zich sowieso aan het vele zwerfvuil in de directe omgeving. ,,Der leit ek altyd troep by it bankje oan de mar. It is hiel simpel om dat even mei te nimmen.”

Het is niet zeker op welke dag de vandalen tekeer zijn gegaan. ,,It moat nei sneon gebeurd wêze, want doe ha we hjir noch west.”

Oostenbrug heeft aangifte gedaan bij de politie. ,,Wy geane earst mar wer fuort, want we kinne hjir no even neat dwaan.”